บริการอื่นๆ

รถลาก

หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารถเจ๊ก รถที่ใช้คนลาก โดยส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

ค่าบริการ 30 บาท ต่อเที่ยว

สามารถซื้อตั๋วนั่งรถลากได้ที่ จุดจำหน่ายตั๋ว หรือ ประตูเมือง

แต่งกายชุดไทย

  • เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
  • เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
  • เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
  • เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
  • เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
  • เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
  • เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
  • เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔

ผู้หญิง มีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่

ราคา 200 บาท : ผ้าสไบ โจงกระเบน เครื่องประดับ เข็มรัด และร่ม
ราคา 300 บาท : เสื้อแขนหมูแฮม พร้อมแพรสะพาย โจงกระเบน เครื่องประดับ เข็มขัด และร่ม

ผู้ชาย

ราคา 200 บาท : เสื้อกุยเฮง โจงกระเบน และผ้าคาดเอว
ราคา 300 บาท : เสื้อราชปะแตน โจงกระเบน

เด็ก

ราคาเริ่มจาก 50 – 200 บาท แล้วแต่แบบชุดที่เลือก

หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เงินรู

เป็นเงินตราที่ใช้สมัยโบราณทั้งอยูธยาและสุโขทัย และได้นำมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในเมืองมัลลิกา

อัตราการแลกเงินรู : 1 สตางค์ = 5 บาท