เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ 

"เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชน"

เมืองมัลลิกา เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน ที่เด่นชัดมากคือการประกาศเลิกทาส เมื่อทาสได้รับความเป็นไทพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อาศัยและทำมาหากินด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติหรือการดูแลของบรรดาเจ้าขุนมูลนายอีกต่อไป พวกเขาต้องดำรงชีวิตให้อยู่รอด พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกับคนสยามทุกหมู่เหล่า การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเหล่านี้นับเป็นรากเหง้าสำคัญของคนไทยในยุคปัจจุบัน

จุดสนใจของเมืองมัลลิกา

 • สะพานหัน
  สะพานหัน
  สะพานหัน
  สะพานหัน

  สะพานหัน

  ชื่อนี้เรียกตามจากลักษณะของตัวสะพานที่สมัยก่อนนั้นจะเป็นไม้แผ่นเดียวพาดข้ามคลอง เป็นสะพานไม้โค้งกว้าง สองฟากสะพานมีห้องแถวเล็กๆ ให้ขายของส่วนตรงกลางเป็นทางเดิน

  ดูเพิ่มเติม
 • ย่านการค้า
  ย่านการค้า
  ย่านการค้า
  ย่านการค้า

  ย่านการค้า

  ในสมัย ร.ศ. ๑๒๔ มีย่านการค้าที่ขึ้นชื่อและมีสินค้ามากและทันสมัยสำหรับยุคสมัยนั้น ได้แก่ ย่านถนนแพร่ง ถนนแพร่งภูธร ถนนแพร่งสรรพศาสตร์ ย่านบางรัก และ ย่านเยาวราช

  ดูเพิ่มเติม
 • หอชมเมือง
  หอชมเมือง
  หอชมเมือง
  หอชมเมือง

  หอชมเมือง

  จำลองมาจากหอคอยคุก ซึ่งสมัยก่อนเป็นหอคอยที่ใช้สำหรับตรวจตราป้องกันมิให้นักโทษหนี ที่เมืองมัลลิกาใช้สำหรับชมเมืองว่ามีทัศนียภาพที่ว่างดงามเพียงใด

  ดูเพิ่มเติม
 • เรือนเดี่ยว
  เรือนเดี่ยว
  เรือนเดี่ยว
  เรือนเดี่ยว

  เรือนเดี่ยว

  เป็นเรือนสำหรับชาวบ้าน ชนชั้นขาวนา มีหน้าที่ ผลิตปัจจัยเบื้องต้นในการยังชีพ ได้แก่ การทำไร่ ทำนา ทำสวน ปลูกผัก สีข้าว ทอผ้า จักสาน

  ดูเพิ่มเติม
 • เรือนคหบดี
  เรือนคหบดี
  เรือนคหบดี
  เรือนคหบดี

  เรือนคหบดี

  เป็นเรือนของผู้มีอันจะกิน หรือ คนทีมีฐานะดี บนเรือนคหบดี แสดงวิถีความเป็นอยู่ของชนชั้นปกครอง เช่น งานใบตอง งานดอกไม้ งานเครื่องแขวน งานแกะสลักผลไม้

  ดูเพิ่มเติม
 • โรงครัว
  ศาลาแปดเหลี่ยม
  ศาลาแปดเหลี่ยม
  ศาลาแปดเหลี่ยม

  โรงครัว

  ประกอบด้วย โรงสี ยุ้งข้าว โรงเตรียม แสดงกรรมวิธีการฝัดข้าว สีข้าว ตำข้าว พร้อมทั้ง การหุงข้าวเตากระทะใบบัว แม่ครัวในโรงครัวนั้นต้องทำอาหารเลี้ยงบ่าวไพร่จำนวนมาก และประกอบอาหารคาวหวาน เพื่อรับรองแขกเหรื่อ โดยเป็นการประกอบอาหารด้วยเตาถ่านทั้งสิ้น

  ดูเพิ่มเติม
 • เรือนหมู่
  เรือนหมู่
  เรือนหมู่
  เรือนหมู่

  เรือนหมู่

  เป็นเรือนสำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองของคหบดีไทย ขุนนางผู้ทรงศักดิ์ หรือคหบดีผู้มั่งคั่ง จะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของนาฏศิลป์ไทยและเสริฟอาหารไทยโบราณ

  ดูเพิ่มเติม
 • เรือนแพ
  เรือนแพ
  เรือนแพ
  เรือนแพ

  เรือนแพ

  ในยุคสมัยนั้นการสัญจรไปมาส่วนใหญ่ใช้แม่น้ำ ร้านค้าขายจะตั้งอยู่ริมน้ำเป็นส่วนใหญ่ สำหรับค้าขาย เป็นร้านกาแฟ ตงฮู ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ทันสมัยในยุคนั้น และร้านข้าวแกงเพื่อรองรับนักเดินทาง

  ดูเพิ่มเติม
 • ลานมะลิ
  ลานมะลิ
  ลานมะลิ
  ลานมะลิ

  ลานมะลิ

  เนื่องจากมัลลิกา ตามพจนานุกรมไทย แปลว่ามะลิในประเทศไทยมีมะลิมากกว่าร้อยชนิดซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ทราบกันมากจึงได้สร้างลานมะลิเพื่อรวบรวมมะลิพันธุ์ต่างๆมาไว้ให้ได้ดูและได้ดอม

  ดูเพิ่มเติม
 • ห้องเล่าเรื่อง
  ห้องเล่าเรื่อง
  ห้องเล่าเรื่อง
  ห้องเล่าเรื่อง

  ห้องเล่าเรื่อง

  สะท้อนความงามของวิถีชีวิตคนไทยในอดีตเมื่อ 110 ปีก่อน แสดงออกถึงความสงบร่มเย็นในแบบที่เราไม่สามารถพบเจอได้อีกแล้วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  ดูเพิ่มเติม

ร้านอาหาร & การแสดง

เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔

ร้านอาหารในย่านการค้า

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 09.00-17.00 น.

ดูเพิ่มเติม
เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔

การแสดง

ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย

เวลาแสดง 18.30 - 19.30 น.
( สำหรับกรุ๊ปจองเท่านั้น )

ดูเพิ่มเติม
เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔

การซื้อตั๋วเข้าชม

เปิดให้บริการจำหน่ายบัตรเข้าชมทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

ดูเพิ่มเติม

บริการอื่นๆ

เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔

รถลาก

เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔

เงินรู

เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔

ร้านกาแฟสวัสดี

เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔

แต่งกายชุดไทย

แผนที่

เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔